Cangen Merched y Wawr Yr Wyddgrug a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Yr Wyddgrug a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Yr Wyddgrug a’r Cylch
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Capel Bethel, Yr Wyddgrug
7.15 2ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Sipsiwn Cymreig gyda Eryl Roberts
Hydref 9fed - Cerameg gyda Meinir Wyn
Tachwedd 13eg - Noson yng Nghwmni Elfed Evans a'i Ffrindiau
Tachwedd 17eg - Bore Coffi yng Nghanolfan Daniel Owen
Rhagfyr 11eg - Noson hwyliog gyda Eirian ac Edwin Jones

2019
Ionawr 8fed - 'Byd Natur' gyda Iwan Roberts
Chwefror 12ed - Band Ifanc Llaneurgain
Mawrth 8fed - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda'r Cymdeithasau
Ebrill 9fed - Noson yng Nghwmni Ann Griffith, Is-Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Mai 14eg - Dadansoddi Lliwiau gyda Helen Williams
Mehefin 11eg - Cinio'r Gangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elen Jones
Bryn Isa, Ffordd Llundain, Sychdyn, Yr Wyddgrug CH7 6EL
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362