Casglu Sbwriel yn Aberystwyth

Ar noson braf yn Aberystwyth, bu aelodau Merched y Wawr a Chlwb Gwawr ynghyd â’u plant yn casglu sbwriel ar y traeth, y prom a’r strydoedd cyfagos. Dyma ychydig o luniau o’r noson.