CERDDED YR ARFORDIR – CLWB CAMU MLAN RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Ers dechrau’r flwyddyn eleni mae aelodau’r grŵp Camu Mlan wedi bod yn cerdded rhannau o arfordir Gorllewin Morgannwg bob yn ail wythnos gan ddechrau cerdded ym mis Ionawr o Neuadd y Sir yn Abertawe ar hyd y prom draw i gyfeiriad y Mwmbwls.  Roedd yn fore heulog braf ond yn oer iawn a gorfu inni […]

By |Medi 25th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Aelodau Môn yn hybu iechyd calon

Dyma lun criw o aelodau canghennau Ynys Môn yn mwynhau cerdded rhan hyfryd o Lwybr Arfordir Môn sydd yn ymestyn o Ynys Lawd i Drearddur.  Nôd Margaret Roberts, y Llywydd Rhanbarth, a’r aelodau yw cerdded gwahanol ran o’r llwybr bob mis, gan obeithio cwblhau’r Llwybr Arfordir cyfan yn ystod  ei chyfnod hi fel llywydd. Fel […]

By |Gorffennaf 13th, 2015|Uncategorized|0 Comments

CANGEN CYLCH WYRE, RHANBARTH CEREDIGION

Dyma lun o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre ar ôl cerdded y prom yn Aberystwyth. Dechrau o’r Band Stand lawr i’r Harbwr a nôl i gicio’r Bar, a llun arall o’r merched yn cerdded i fyny Consti.

By |Mawrth 25th, 2015|Uncategorized|0 Comments

RHANBARTH GLYN MAELOR 29/6/13

Saltney Ferry i Queensferry Dechrau SJ 36962 65864 Gorffen SJ 32273 68730

By |Medi 30th, 2014|Uncategorized|0 Comments

CERDDED ARFORDIR CYMRU NEU GLAWDD OFFA

SADWRN MEHEFIN 29: Clybiau a Changhennau yn dod at ei gilydd ym mhob Rhanbarth i gerdded yr arfordir neu Glawdd Offa. Gall y dyddiad yma amrywio mewn ambell Rhanbarth: fe fydd angen i chi gysylltu o flaen llaw gyda ni am hyn.
Os nad ydych yn medru gwneud y dyddiad yma, yna fe allech fynd ati […]

By |Medi 27th, 2014|Uncategorized|0 Comments

CANGEN Y BRYNIAU RHANBARTH CEREDIGION

Merched y Wawr y Bryniau, Rhanbarth Ceredigion ar ei taith gerdded o Lanon i Aberaeron.
Y llun cyntaf yn Llanon a’r ail yn edrych yn ôl tuag at Llanon. 

By |Medi 26th, 2014|Uncategorized|0 Comments

CANGEN Y GARTH YN CERDDED YR ARFORDIR

Cangen y Garth ar y Morglawdd ym Mae Caerdydd, yng nghwmni Gill Griffiths, aelod o’r Gangen, ar noson wlyb ym mis Mehefin.

Dechrau’r daith ym Mae Caerdydd.

Aelodau o Gangen y Garth a Bro Radur ar lwybr yr arfordir yn Sir Benfro. Roedd y daith gerdded o Draeth Mawr (Whitesands) i Abereiddy ar benwythnos braf ym mis […]

By |Medi 25th, 2014|Uncategorized|0 Comments

CANGEN ABERYSTWYTH YN CICIO’R BAR RHANBARTH CEREDIGION

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.

By |Medi 16th, 2014|Uncategorized|0 Comments

MERCHED Y WAWR LLANDDAROG, ALMA A CHLWB GWAWR LLANDYFAELOG

Aelodau o Ferched y Wawr Llanddarog, Alma a Chlwb Gwawr Llandyfaelog yn cerdded llwybr yr Arfordir ger Glanyfferi Sir Gaerfyrddin

By |Medi 15th, 2014|Uncategorized|0 Comments

CRIW CANGEN AFAN – TAITH YR ARFORDIR YM MHORT TALBOT RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Dyma ni yn griw bach dedwydd am dro ar draeth Port Talbot.

Bydd te bach yn ein aros yng Ngwesty Aberafon cyn bo hir!

By |Medi 11th, 2014|Uncategorized|0 Comments