CERDDED ARFORDIR CYMRU NEU GLAWDD OFFA

X-201306261433066182

SADWRN MEHEFIN 29: Clybiau a Changhennau yn dod at ei gilydd ym mhob Rhanbarth i gerdded yr arfordir neu Glawdd Offa. Gall y dyddiad yma amrywio mewn ambell Rhanbarth: fe fydd angen i chi gysylltu o flaen llaw gyda ni am hyn.
Os nad ydych yn medru gwneud y dyddiad yma, yna fe allech fynd ati fel clwb i gerdded ar ryw ddyddiad arall. Os am gerdded ar ryw ddyddiad arall, yna cysylltwch gyda ni neu’r swyddfa, a thynnu llun o’r achlysur fel ein bod yn gallu mapio’r Daith o gwmpas Cymru.

Taith gerdded Arfordir Cymru  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Mae rhai o aelodau Gorllewin Morgannwg yn cynnal taith gerdded bore Dydd Sadwrn 29 Mehefin ar lwybr yr arfordir yn Abertawe. Byddwn yn ymgynnull tu allan i Neuadd y Sir ar y llwybr am 10:00 o’r gloch y bore.

Taith gerdded Arfordir Cymru  Rhanbarth Y De-Ddwyrain

Ble? O Rhws i’r Barri Pryd? Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2013

Mae’r llwybr yn braf ac yn hawdd a’r golygfeydd yn odidog. Mae ychydig o risiau cyn disgyn i lawr i’r ‘Knap’ ar laswellt braf.

Bydd y daith yn cymryd tua tair awr yn cynnwys amser i gael cinio ar y ffordd. Dewch â bwyd a diod gyda chi.

Bydd yn daith yn cychwyn o orsaf drên y Rhws am 11.15. Mae maes parcio yno hefyd. Byddwn yn cerdded i’r Knap a chael paned cyn dal trên neu cyn gyrru adre.

Bydd modd teithio ar y trên i Rhws, ac yn ôl o’r Barri naill ai o Gaerdydd neu o Benybont.

Mae trên o Gaerdydd am 10.39 ac o Benybont am 10.42 yn cyrraedd Rhws am 11.06. Bydd amserlen newydd ym mis Mehefin felly cofiwch gadarnhau amseroedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Shirley 02920615243 s.williams642@btinternet.com

Enwau i Shirley erbyn Gorffennaf 1af, os gwelwch yn dda.  Croeso i ddysgwyr!

 

Taith Gerdded yr Arfordir Rhanbarth Glyn Maelor  – 29/6/13

SALTNEY FERRY i QUEENSFERRY. Cyfarfod 1.40yh, Stand 5, Gorsaf Bws Yr Wyddgrug.

 

Taith Gerdded yr Arfordir  Rhanbarth Aberconwy  –  6/7/13

LLANDUDNO PEN MORFA (West Shore) i GONWY. Cyfarfod 10.45yb i gerdded yr holl ffordd, neu Gwesty’r Quay yn Deganwy am 11.45 wrth y groesfan rheilffordd / wrth y cob yn y Cyffordd am tua 12.00.

Teithiau Cerdded yr Arfordir Rhanbarth Caerfyrddin

camsirgar