Clwb Gwawr Llanllwni yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Clwb Gwawr Llanllwni yn cefnogi Prosiect y Llywydd Cenedlaethol; Meirwen Lloyd drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal. Nod y prosiect ydy casglu 6000 o fagiau sbwriel. Casglwyd 12 o fagiau coch rhwng aelodau Clwb Gwawr Llanllwni!