CRIW CANGEN AFAN – TAITH YR ARFORDIR YM MHORT TALBOT RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Dyma ni yn griw bach dedwydd am dro ar draeth Port Talbot.

Bydd te bach yn ein aros yng Ngwesty Aberafon cyn bo hir!