Chwaraeon Cenedlaethol Merched y Wawr

Dyddiad: 19/05/2017 - 20/05/2017

Chwaraeon Cenedlaethol Merched y Wawr  (RHEOLAU)

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn – 19eg a 20fed Mai 2017

(Dydd Gwener yng Nghlwb Golff y Borth; Dydd Sadwrn yn Ysgol  Bro Hyddgen, Y Plas, Clwb Bowlio Machynlleth a Chanolfan Hamdden Bro Ddyfi)

 RHEOLAU CHWARAEON
Er mwyn ennyn gwaed newydd i gystadlu, awgrymir na ddylai aelodau sydd wedi bod yn fuddugol dair blynedd yn olynol gystadlu am o leiaf un flwyddyn yn genedlaethol nac yn rhanbarthol.

UN unigolyn i gystadlu mewn UN gystadleuaeth chwaraeon yn unig yn Genedlaethol.

Bydd y  DARTIAU, BOWLIO, TENIS BWRDD a BADMINTON yn cychwyn yn brydlon am 10.30 o’r gloch.

Ar y Dydd Gwener bydd y Golff yn cychwyn am 12.30 a gofynnir i’r cystadleuwyr fod yn y Borth erbyn 10.45.

Bydd DEWIS DAU DDWRN, CHWIST, DOMINOS a SGRABL   yn cychwyn yn brydlon am 12.30 o’r gloch.

Gofynnir i bawb fod yn y lleoedd / ystafelloedd lle cynhelir y cystadlaethau yn brydlon .

Caniateir DAU dîm i gynrychioli bob rhanbarth ym mhob cystadleuaeth ar wahan i’r Golff. Daw bob un sydd am gystadlu yn syth i’r gystadleuaeth yn y Borth.

Defnyddier y ffurflen swyddogol i gofrestru cystadleuwyr y rhanbarth  a’i dychwelyd erbyn 10fed Mai 2016. Diolch.

Erfynnir ar bob tîm/unigolyn roi gwybod mewn da bryd os na fyddant yn bresennol i gystadlu drwy ffonio Elizabeth ar  07854 741 83  neu Tegwen ar  07980 504 374

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf