Cinio Llywydd y Gogledd 2018

Dyddiad: 21/04/2018
Gwesty Meifod, Bontnewydd

Cinio’r Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris Jones

I’w gynnal yng Yng Ngwesty Meifod, Bontnewydd ger Caernarfon

Dydd Sadwrn, 21 Ebrill 2018

Cyrraedd o 11.00 ymlaen, gogyfer â chinio am 12.00 o’r gloch

Adloniant – i’w gadarnhau

Ffurflen Gofrestru

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf