Sesiynau Blasu Crefft y De 2018

Dyddiad: 10/03/2018
Gwesty Tyglyn Aeron

Ffurflen Gofrestru

SESIYNAU BLASU CREFFT Y DE a gynhelir yng Ngwesty Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018- 10 – 4 o’r gloch

  • Gwneud broets o wydr a defnydd – Ffion Gwyn
  • Fframiau o gerrig bychain – Rhiannon Ling (Bodoli)
  • Argraffu ac addurno papur – Ruth Jên
  • Doliau ŷd – Aeres James

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad, 3 paned, un wrth gyrraedd, gyda chinio ac wrth ymadael, a chyfraniad at gost y gweithgaredd £10

Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley ar Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden sy’n talu am gost tiwtoriaid a deunyddiau.

Cyfyngir y cyrsiau i 20 aelod y cwrs, felly’r cyntaf i ymateb a gaiff le!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf