Sesiynau Blasu Crefft y Gogledd 2018

Dyddiad: 20/01/2018
Glasdir, Llanrwst

Ffurflen gofrestru

SESIYNAU BLASU CREFFT Y GOGLEDD a gynhelir yn Glasdir, Llanrwst, Dydd Sadwrn, 20 Ionawr 2018,  10 – 4 o’r gloch

  • Addurn  allan o bolysteirin gyda rhuban, piniau a secwins – Eirlys Savage
  • Gwneud ffelt ac yna troi y darlun yn garden – Eleri Jones
  • Paentio ar sidan gan wneud llun – Margaret Jones a Jên Morris
  • Gwneud broets o wydr y môr a defnydd – Ffion Gwyn

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad a lluniaeth sy’n cynnwys paned wrth gyrraedd, brechdanau a chawl, pwdin paned amser cinio a chyn ymadael – £25

Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley a’r Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden sy’n talu am gost tiwtoriaid a deunyddiau

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf