Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon

Dyddiad: 20/05/2017

Chwaraeon Cenedlaethol – rheolau

CYSTADLAETHAU GŴYL HAF

CYSTADLAETHAU GŴYL HAF YR AUR  – 20 Mai 2017 yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth

Cystadlaethau Crefft: (cofrestru ar y diwrnod)
Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng)
Crefft – Bobl/au Dathlu’r Aur (unrhyw gyfrwng) i’w harddangos yn bwrpasol
Crefft – Sampler neu groesbwyth – agored
Coginio – Torth o fara brith (heb furum)

Cystadlaethau Ysgrifenedig (Dyddiad cau: 24 Ebrill 2017)
Prif Seremoni Tlws Llenyddol Ann Lewis: ‘Nid Aur yw Popeth Melyn’ (unrhyw ffurf)

Stori Feicro: Dathlu

Cystadlaethau Adloniant (Dyddiad cau: 1 Mai 2017)
(Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir)

Sgets: Dathliad (dim mwy na 5 munud ar y llwyfan)
Cyflwyniad: Cipolwg ar hanner canrif Merched y Wawr mewn 5 munud (dim mwy na  5 munud ar y llwyfan)

Cystadlaethau’r Dysgwyr

Mae’r cystadlaethau yn agored i bawb sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaithBydd y buddugwyr yn derbyn tocyn llyfr a thlws yng Ngŵyl Haf yr Aur ym Machynlleth ar 20 o Fai 2017.  Os mai merch fydd yn fuddugol, bydd yn derbyn aelodaeth blwyddyn o Ferched y Wawr.  DYDDIAD CAU 1af o FAWRTH 2017

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf