Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon – Canslo

Dyddiad: 16/05/2020

Crefft – Ffotograffiaeth ‘Doniol’

Seren – unrhyw gyfrwng, unrhyw faint

Mwffiau Twidlan (Twiddle Muffs)

Coginio – Spwng o unrhyw flas e.e. Fictoria, Lemwn, Siocled

 

Prif Dlws Llenyddol Ann Lewis – “Bro fy mebyd”

Stori Feicro – “Arwres”

Erthygl ar gyfer cylchgrawn Y Wawr – “Ar Goll” (uchafswm o 800 gair)

 

Adloniant

  1. Sgets – Haleliwia! neu Halibalw!
  2. Canu, llefaru neu grŵp offerynnol

Uchafswm o 5 munud ar y llwyfan. Rhaid cael o leiaf tri person yn y Sgets a’r Adloniant (gellir cyfuno canghennau/clybiau neu ddod ag ymgais rhanbarthol i gystadlu yn yr uchod)

Cystadlaethau’r Dysgwyr yma

Cystadlaethau Chwaraeon yma

Dyddiadau Cau a Chystadlaethau yma

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf