Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon 2018

Dyddiad: 19/05/2018
Machynlleth

Rheolau Chwaraeon (amser cychwyn y cystadlaethau i’w cadarnhau)

Cystadlaethau’r Wyl Haf 

Cystadlaethau Crefft: (cofrestru ar y diwrnod)

  1. Crefft – Eitem yn defnyddio ffelt
  2. Creff – Ffotograffiaeth – Hunlun (“Selffi”) unigol neu grŵp. Maint penagored
  3. Crefft – Coeden Nadolig
  4. Coginio – Cacen Geirios Gron (Unrhyw faint)

 Cystadlaethau Ysgrifenedig (Dyddiad cau:  16 Ebrill 2018)

  1. Prif Seremoni – Tlws Llenyddol Ann Lewis – Teitl: ‘O dan y môr a’i donnau’ (Llenyddiaeth neu farddoniaeth unrhyw ffurf)
  2. Stori Feicro: Môr Forwyn neu Bysgodyn
  3. Cystadleuaeth a noddir gan Is-Bwyllgor Y Wawr – Erthygl sydd yn addas i’w chynnwys yn ‘Y Wawr’, fydd yn 750 – 800 o eiriau o hyd (gellir cynnwys lluniau)

Cystadlaethau Adloniant (Dyddiad cau: 1 Mai 2018)
(Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir)
Sgets: Y Môr (dim mwy na 5 munud ar y llwyfan)
Cyflwyniad: Chwedl  -(dim mwy na  5 munud ar y llwyfan)

Cystadlaethau’r Dysgwyr
Cystadlaethau’r Dysgwyr (Dyddiad cau: 1 Mawrth 2018)
Lefel Sylfaen: ‘Cerdyn Post o lan y môr’
Lefel Canolradd: Dyddiadur wythnos ‘Ar lan y môr’
Lefel Uwch: Atgof  –  ‘Glan-y-môr’
Mae’r cystadlaethau yn agored i bawb sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf