SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Sandra Morris Jones
Sandra Morris JonesLlywydd Cenedlaethol
Llwynderw, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG

Ffôn: 01974 251 264

Meirwen Lloyd
Meirwen LloydIs-Lywydd
Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd. LL55 4PH

Ffôn: 01286 675 359

Haf Roberts
Haf RobertsYsgrifennydd
Cae Du, Llansannan, Conwy. LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Anne Elis
Anne ElisIs-Ysgrifennydd
Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW

Ffôn: 01248 670 726

Nesta Rees
Nesta ReesTrysorydd Cenedlaethol
Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Ffôn: 01824 750 375

Gwyneth Griffiths
Gwyneth GriffithsIs-drysorydd
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX

Ffôn: 01766 810 610

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Einir Wyn
Einir WynGŵyl a Hamdden
Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HT

Ffôn: 01758 712 434 neu 01758 712 707

Cynthia Edwards
Cynthia EdwardsIaith a Gofal
7 Lodge Cottages, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 4LN

Rhif ffôn: 01974 261 354

Y Wawr

Meryl Davies
Meryl DaviesIs-Olygydd Cynorthwyol Y Wawr
Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST

Rhif ffôn: (01758 770 691)