Achub Bywyd Cymru

Sefydlwyd Achub Bywyd Cymru i annog pobl i ddysgu am CPR ac i deimlo’n hyderus i ddefnyddio di-ffib petai rhywun annwyl iddynt yn cael ataliad ar y galon yn y gymuned.
Bob blwyddyn yng Nghymru, bydd oddeutu 6,000 o bobl yn cael ataliad ar y galon allan yn y cartref a’r gymuned a bydd llai na 5% yn goroesi. Ein nod yw cynyddu’r gyfradd oroesi hon yn sylweddol i sicrhau bod mwy o bobl yn cael byw bywyd o safon wedi iddynt gael ataliad sydyn ar y galon.
Mae ein hymgyrch ‘Cyffwrdd â Bywyd’ yn canolbwyntio ar addysgu sgiliau sylfaenol CPR a diffibrilio. Cynigir hyfforddiant syml ar-lein, ond unwaith y byddwch yn teimlo’n ddiogel i gyfarfod mewn grwpiau eto, gallwch ategu hyn gyda chyrsiau ymarferol gan un o’n partneriaid yn Achub Bywyd Cymru. Ond am y tro, cymerwch funud neu ddau i wylio ein fideo hyfforddi byr.
Hefyd fe gewch ragor o wybodaeth am CPR a rhestr o’n partneriaid yma: llyw.cymru/achubbywydcymru
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf