Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd cystadleuaeth Bowlio Deg y Gogledd ym Mhrestatyn ar y 7fed o Fehefin. Cyflwynodd Meirwen Lloyd, y Llywydd Cenedlaethol y darian i gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf. Daeth cangen Llangernyw yn ail a changen Llanfyllin yn drydydd. Sgoriodd Nia Patteson, cangen Llaniestyn a Nia Ritchie, cangen Llanfair Dyffryn Clwyd 104 sef y sgôr uchaf ar y noson. Llongyfarchiadau i bawb!

Cangen Llaniestyn, Rhanbarth Dwyfor

Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn

Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys

Nia Patteson, Llaniestyn, Rhanbarth Dwyfor a Nia Ritchie, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhanbarth Glyn Maelor

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf