Buddugwyr Cwpan Radi Thomas 2019

Llongyfarchiadau gwresog i bawb a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas – Llongyfarchiadau i ranbarth Penfro a ddaeth yn gyntaf, Dwyfor ddaeth yn ail gyda Arfon yn drydydd. Diolch i bawb a fu yn beirniadu a stiwardio ac i griw hwyliog Penfro a fu yn gweini paneidiau drwy gydol y dydd.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf