Cangen Mynach a’r Cylch yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Mynach a’r Cylch yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu 6000 o fagiau sbwriel ledled Cymru.