CANLYNIADAU’R CWIS HWYL CENEDLAETHOL 2020

📢CANLYNIADAU’R CWIS HWYL 2020
Diolch i Radio Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru am noddi’r gystadleuaeth. Diolch hefyd i raglen Geraint Lloyd ar BBC Radio Cymru am gyhoeddi’r buddugwyr heno.
 

1af: Gaenor Watkins, Janet Marks a Meryl Jones, Clwb Gwawr Llanymddyfri, Rhanbarth Caerfyrddin

2il: Carol, Nia a Carys, Cangen Rhuthun, Rhanbarth Glyn Maelor

3ydd: Helen E (Beti) Jones, Cangen Dyffryn Ceiriog, Rhanbarth Glyn Maelor

Y canghennau canlynol hefyd wedi ateb bob cwestiwn yn gywir:

  • Carol, Eluned a Lynne, Cangen Y Garreg Wen, Rhanbarth Ceredigion
  • Janet Williams, Gwen Morgan, Mair Francis ac Elfeira Harries, Cangen Bro Barti Ddu, Rhanbarth Penfro
  • Elsbeth Page, Margaret Phillips, Nia Jones a Meinir James, Cangen Bro Elfed, Rhanbarth Caerfyrddin
  • Marian Roberts, Anwen Jones a Megan Jones, Cangen Blaenau Ffestiniog, Rhanbarth Meirionnydd
  • Judith, Ceri a Nia, Cangen Caerdydd, Rhanbarth Y De-ddwyrain
  • Angharad, Nia, Menai a Cheryl, Cangen Dinbych, Rhanbarth Glyn Maelor
  • Ellen Jones, Linda Jones, Delyth Frances a Gwenllian Landsdown Davies, Cangen Llanerfyl, Rhanbarth Maldwyn Powys
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf