Canlyniadau’r Ffair Aeaf Rithiol 2020

Diolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi y Ffair Aeaf Rithiol 2020.  Diolch i Mared a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am hyrwyddo a chydweithio hapus.  Diolch arbennig i’r cystadleuwyr 244 ohonoch o bob Rhanbarth yng Nghymru wedi ymgeisio a chefnogi ein Ffair Aeaf Rithiol gyntaf erioed.  Diolch arbennig i Angharad a holl staff a swyddogion y mudiad am y gwaith i sicrhau llwyddiant y Ffair Aeaf.

Tegwen Morris

 

Ffotograffiaeth – Beirniad: Marian Delyth

Blodyn neu Flodau

1af – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth, Ceredigion

2il – Magi Roberts, Cangen Abersoch, Dwyfor

3ydd – Yvonne Lloyd Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

 

Coginio – Beirniad: Nina Evans Williams

Cacen/Teisen wedi addurno

1af – Gwen Davies, Cangen Y Garreg Wen, Ceredigion

 

2il – Gwen Davies, Cangen Y Garreg Wen, Ceredigion

 

3ydd – Beti Miller, Cangen Nantcol, Meirionnydd

 

 

 

Fideo – Beirniad: Tomos Lewis

Cynefin (dim mwy na 3 munud o hyd)

1af – Bethan Picton Davies, Cangen Ffynnongroes, Penfro

Gwyliwch yma

2il – Rhiain Bebb, Cangen Bro Ddyfi, Maldwyn Powys

Gwyliwch yma

3ydd – Jenni Jones-Annetts Cangen Cwm Rhymni, Y De Ddwyrain

Gwyliwch yma

 

 

Crefft – Beirniad: Bethan Richardson

Enfys unrhyw gyfrwng neu eitem yn cynnwys lliwiau’r enfys

1af – Aeres James, Cangen Trefdraeth, Penfro

2il – Elisabeth Peate, Cangen Golan, Dwyfor

3ydd – Eleri Edwards, Cangen Porthaethwy, Môn

 

 

Blodau – Beirniad: Sioned Edwards

Gosodiad o flodau neu wyrddni ar gyfer y bwrdd – gellir defnyddio ychwanegiadau neu flodau nad ydynt yn ffres.

1af – Lisa Mary Jones, Cangen Y Bala, Meirionnydd

2il – Ruth Davies, Cangen Bro Radur, Y De Ddwyrain

3ydd – Rhiannon Evans, Cangen Y Bontfaen, Y De Ddwyrain

Clod Uchel – Aeres James, Cangen Trefdraeth, Penfro

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf