Casglu Sbwriel ar Faes yr Eisteddfod

Ar ddydd Iau, 9fed o Awst 2018, bu criw brwdfrydig yn casglu sbwriel ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Braf iawn oedd cydweithio gyda’r Mudiad Meithrin, Cadw Cymru’n Daclus, Urdd Gobaith Cymru, Cyfeillion y Ddaear, Yr Awr Gymraeg, Cyngor Caerdydd a Chlybiau Gwawr yn ogystal a Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Da oedd gweld pob oed yn gweithio er budd yr amgylchedd!

Diolch i Sioned Birchall am y lluniau – camerasioned.com

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf