Chwaraeon Cenedlaethol 2019

Ar ddydd Gwener, 17eg o Fai, fe ddechreuodd cystadlaethau Chwaraeon Cenedlaethol Merched y Wawr yng Nghlwb Golff Borth gyda chwech aelod yn cystadlu. Diolch i Elizabeth Evans am ddyfarnu a chadw trefn! Llongyfarchiadau mawr i’r buddugol.

1af: Margaret Roberts, Cangen Rhydypennau, Ceredigion

2il: Enfys Morgan, Cangen Cylch Aeron, Ceredigion

3ydd: Doreen Jones, Cangen Aberystwyth, Ceredigion

Ar fore dydd Sadwrn, yr 18eg o Fai, cynhaliwyd saith cystadleuaeth yn Machynlleth. Dechreuwyd y cystadlu yng Nghlwb Bowlio Machynlleth lle daeth wyth tîm i chwarae Dartiau; Glantwymyn, Pwllheli, Capel Garmon, Beulah, Mynach, Uwchaled, Tegryn, Mawddwy. Diolch yn fawr i Sharon Jones a Hazel Thomas am ddyfarnu’r gystadleuaeth. Diolch i Barry a Betty Fleming (perchnogion y Clwb) am eu caredigrwydd.
Llongyfarchiadau i’r buddugol:

1af: Cangen Beulah, Ceredigion

2il: Cangen Mawddwy, Meirionnydd

3ydd: Cangen Mynach, Ceredigion

Draw yn y Ganolfan Hamdden, daeth 6 tîm i gystadlu yng nghystadleuaeth Tenis Bwrdd; Beulah, CG Y Gwenoliaid, Rhuthun, Llangwm 1 a 2 a’r Foel a Llangadfan. Diolch yn fawr i Jen Dafis am ei pharodrwydd i ddyfarnu ac am ei chymorth yn y cystadlaethau eraill. Dyma’r timoedd ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth:

1af: Cangen Llangwm 2, Colwyn

2il: Cangen Beulah, Ceredigion

3ydd: Cangen Llangwm 1, Colwyn

Daeth dau dîm i gystadleuaeth y Bowlio Matiau Hir yn y Ganolfan Hamdden; Cylch Aeron a Llanfair Dyffryn Clwyd ynghyd â aelod unigol o Griccieth. Diolch yn fawr i Buddug Lane am ddyfarnu a llongyfarchiadau mawr i’r ddau dîm am gymryd rhan!

1af: Cangen Cylch Aeron, Ceredigion

2il: Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd, Glyn Maelor

Yn Ysgol Bro Hyddgen, cynhaliwyd pedair cystadleuaeth Chwaraeon; Sgrabl, Gyrfa Chwist, Dominos a Dewis Dau Ddwrn.

Daeth chwech tîm i gystadlu yn y Sgrabl; Y Foel a Llangadfan, Golan, Abersoch, Mynach 1 a 2,Henllan. Diolch i Catherine Watkin Thomas am ddyfarnu.

1af: Cangen Mynach, Ceredigion

2il: Cangen Mynach, Ceredigion

3ydd: Henllan, Colwyn

Roedd y gystadleuaeth Gyrfa Chwist Cymar yn boblogaidd fel arfer gyda 13 tîm yn cystadlu; Glantwymyn, Criw Cothi, Llandeilo A, Bryncroes, Llaniestyn, Beulah, Mynach, Wrecsam, Llangernyw 1 a 2, Beca, Pennal a Rhydymain. Diolch i Beth Davies am ddyfarnu a llongyfarchiadau i’r buddugol:

1af: Cangen Llangernyw, Colwyn

2il: Cangen Rhydymain, Meirionnydd

2il: Cangen Beca, Penfro

2il: Cangen Pennal, Meirionnydd

Diolch i Glenys Morgan am ddyfarnu cystadleuaeth Dewis Dau Ddwrn. Daeth wyth tîm i gystadlu; Bro Ddyfi, Carno, Clwb Gwawr Y Gwenoliaid, Y Bryniau, Henllan, Uwchaled, Dinbych, Ffynnongroes. Llongyfarchiadau mawr i’r buddugol:

1af – Dinbych, Glyn Maelor

2il – Ffynnongroes, Penfro

3ydd – Clwb Gwawr y Gwenoliaid, Ceredigion

Daeth 16 tîm i gystadleuaeth y Dominos yn yr Ysgol; Y Foel A, Bro Cyfeiliog B, Pencader a’r Cylch, Bro Elfed, Llaniestyn, Chwilog, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Groes, Llangernyw, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Beca, Tegryn, Llanuwchllyn 1 a 2. Llongyfarchiadau mawr i’r buddugol a diolch yn fawr iawn i Elizabeth Evans am ddyfarnu ac am yr holl gymorth drwy gydol y Chwaraeon.

1af: Cangen Bro Elfed, Caerfyrddin

2il: Cangen Felinfach a’r Cylch, Ceredigion

3ydd: Cangen Pencader a’r Cylch, Caerfyrddin

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf