Cinio’r Llywydd yn y Gogledd

Ar y 9fed o Fawrth, bu aelodau Merched y Wawr, rhanbarthau’r Gogledd yn mwynhau yng Ngwesty’r Oriel, Llanelwy yng Nghinio’r Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Diolch i Gwenan, Ynyr, Osian a Sian am ei adloniant. Dyma ychydig o luniau o’r diwrnod.

Llongyfarchiadau i gangen Rhuthun a oedd a’r cynnydd aelodaeth fwyaf eleni

Gair gan y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd

Meirwen Lloyd, y Llywydd Cenedlaethol yn derbyn blodau

Adloniant gan Gwenan, Ynyr ac Osian dan gyfeiliant Sian

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf