Cwis Hwyl Cenedlaethol 2019

Cwis Hwyl Cenedlaethol 2019

Cafwyd noson hwylus yn yr holl ranbarthau gyda llu o gystadlu – hyd at 1000 o aelodau’n cystadlu gyda ychydig o dan 300 o dimau wedi cystadlu.

Canlyniadau Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i dim Caernarfon, Rhanbarth Arfon am ennill. Yn y tîm hwn oedd Anwen Jones, Margaret Roberts, Rhiannon James a Helen Gwyn.

Y tîm yn yr ail safle oedd Dinas, Llanwnda a’r Cylch Rhanbarth Arfon eto.

Y tîm yn y trydydd safle oedd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd. Yn y tîm hwn oedd Wendy Jones, Gwenfair Jones, Ann Thomas a Beryl Griffiths.

Dyma ychydig o luniau o’r rhanbarthau yn ystod noson y cwis…

Aberconwy:

 

Arfon:

Caerfyrddin:

Gorllewin Morgannwg:

Meirionnydd:

Môn:

Penfro:

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf