Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Penfro

Tîm Maenclochog – Buddugol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol
Maureen George, Myfanwy Bowen ac Ann Morris.

 

Yn y llun yma mae
Ann Howell, Llywydd y Rhanbarth ac Ann Davies Ysgrifennydd y Rhanbarth

gyda Jill Lewis is -Lywydd Cenedlaethol wedi ymuno gyda’r Tîm buddugol

Cangen Beca a ddaeth yn 2ail
Cangen Mynachlogddu a ddaeth yn 3ydd
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf