Cwrs Crefft Aur y De

Cynhaliwyd Cwrs Crefft Aur y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron ar ddydd Sadwrn 4ydd o Fawrth.

Criw hwyliog y blodau o dan arweiniad Glenys Morgan, Penrhyn-coch

Criw hwyliog y blodau o dan arweiniad Glenys Morgan, Penrhyn-coch

Glenys Morgan, tiwtor y cwrs gosod blodau

Glenys Morgan, tiwtor y cwrs gosod blodau

Gwaith arlunio bendigedig o dan arweiniad Rhiannon Roberts

Gwaith arlunio bendigedig o dan arweiniad Rhiannon Roberts

Rhiannon Roberts, tiwtor y cwrs arlunio gyda dwy ddisgybl

Rhiannon Roberts, tiwtor y cwrs arlunio gyda dwy ddisgybl

Aelodau a fynychodd y ddau gwrs argraffu o dan arweiniad Gwenllian Beynon a Ffion Gwyn

Aelodau a fynychodd y ddau gwrs argraffu o dan arweiniad Gwenllian Beynon a Ffion Gwyn

Gwenllian Beynon, un o'r tiwtoriaid, gydag amrywiaeth hyfryd o waith argraffu

Gwenllian Beynon, un o’r tiwtoriaid, gydag amrywiaeth hyfryd o waith argraffu

Ffion Gwyn, un o'r tiwtoriaid dawnus ar y cwrs argraffu

Ffion Gwyn, un o’r tiwtoriaid dawnus ar y cwrs argraffu

Tybed sawl ffedog wahanol sydd wedi bod gyda Merched y Wawr ers 1967? Roedd tair gwahanol yng nghwrs crefft aur y de ! Diolch i'r modelau

Tybed sawl ffedog wahanol sydd wedi bod gyda Merched y Wawr ers 1967? Roedd tair gwahanol yng nghwrs crefft aur y de! Diolch i’r modelau

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf