Cwrs Crefft Aur y Gogledd

Cynhaliwyd cyrsiau Crefft  Aur y Gogledd yng Nghanolfan hyfryd Glasdir, Llanrwst ddydd Sadwrn 21 Ionawr.  Cafwyd croeso cynnes gan Sandra Morris Jones y Llywydd Cenedlaethol ac fe gafwyd diwrnod hwyliog a chymdeithasol.  Roedd yn braf iawn cael cwmni Alaw Roberts Swyddog y Prosiect Treftadaeth a fu yn brysur yn recordio a chofnodi hanesion aelodau medrus y Gogledd.

Y bocsys gorffenedig

Y bocsys gorffenedig

Aelodau Merched y Wawr a fu'n creu bocsys dathlu'r aur

Aelodau Merched y Wawr a fu’n creu bocsys dathlu’r aur

Roedd criw enfawr wedi dod ynghyd i’r cwrs creu bocs i ddal Anrheg yr aur – Y tiwtoriaid  oedd Llinos Roberts, Cangen Henllan sydd wedi ennill yn y Sioe yn Llanelwedd ac yn y Ffair Aeaf – yn gyn Lywydd y Pwyllgor Gŵyl a Hamdden ac yn un o diwtoriaid arbenigol y cyrsiau crefft.  Yn cynorthwyo Llinos roedd Mary Mars Lloyd, Cangen Dinbych sydd yn weithgar iawn eto yn un o stiwardiaid Sioe Llanelwedd ac yn gwirfoddoli yn y Ffair Aeaf yn flynyddol, ac Ann Jones Hen Golwyn sydd hefyd wedi bod yn weithgar iawn ar y Pwyllgor Gŵyl a Hamdden dros y blynyddoedd ac yn cefnogi’r cyrsiau.

Cloriau addas ar gyfer Llyfrau Llofion Dathlu'r Aur

Cloriau addas ar gyfer Llyfrau Llofion Dathlu’r Aur

Aelodau Merched y Wawr yn dangos y cloriau gorffenedig

Aelodau Merched y Wawr yn dangos y cloriau gorffenedig

Roedd y cwrs Llyfr Lloffion wedi ysbrydoli nifer fawr i gystadlu yn y gystadleuaeth Creu Llyfr Lloffion – edrychwn ymlaen at weld y campweithiau – bydd yn wych cael yr hanes ar ddiwedd y flwyddyn!  Y tiwtoriaid eleni oedd Eirlys Savage o Lanelwy a Bethan Pendleton – sef mam a merch dalentog iawn.  Mae Eirlys hefyd yn enw cyfarwydd iawn ar dystysgrifau buddugol yr Ŵyl Haf a’r Sioe yn Llanelwedd.

Y Cylchoedd lliwgar

Y Cylchoedd Aur lliwgar

Dyma lun o'r aelodau yn dangos eu cylchoedd gorffenedig

Dyma lun o’r aelodau yn dangos eu cylchoedd gorffenedig

Roedd y cwrs Gwaith Aur mewn cylch yn cael ei arwain gan un o’n brodwyr talentog sef Eleri Jones o Lanelwy – fe gafodd nifer gyfle i ddysgu sgiliau creu blodau bendigedig o glytwaith llynedd, mae Eleri hefyd yn fuddugwraig genedlaethol.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf