Cwrs Crefft y De

Bu aelodau Merched y Wawr yn mwynhau yng Nghwrs Crefft y De yn Nhŷ Glyn Aeron dros y penwythnos. Roedd dewis o bedwar cwrs gwahanol – creu canhwyllau, clawr llyfr, llwy garu a ffeltio.

Diolch i Joanna, Ffion, Beti Wyn, Jill ac Angharad ac i bawb a fynychodd y Cwrs Crefft!

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf