Cwrs Crefft y Gogledd 2019 – Gwaith Llaw

Bu aelodau Merched y Wawr yn brysur ar Gwrs Crefft y Gogledd ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr yn Glastir, Llanrwst. Dyma luniau o’r cyrsiau gwaith llaw lle bu aelodau yn addurno ysgrifen pren gyda Jen Morris a Margaret Jones ac yn ffeltio nodwydd gyda Eleri Jones. Diolch yn fawr i’r holl diwtoriaid!

Addurno y gair ‘cariad’ gyda decoupage neu amrywiol dechnegau eraill.

Addurno y gair ‘cariad’ gyda decoupage neu amrywiol dechnegau eraill.

Y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd a’i champwaith!

Dyma gampweithiau yr aelodau!

Ffeltio anifail bychan gyda nodwydd.

Anifeiliaid ffelt y dosbarth.

Anifeiliaid ffelt y dosbarth.

Eleri Jones, y tiwtor gyda aelodau brwdfrydig y cwrs ffeltio nodwydd.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf