Cwrs Crefft y Gogledd 2019 – Gwaith Peiriant

Dyma aelodau Merched y Wawr yn brysur yng Nghwrs Crefft y Gogledd yn Glasdir, Llanrwst ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr. Bu Eirlys Savage a Bethan Pendleton yn helpu un dosbarth i greu ‘tirlun bychan drwy gwiltio’ tra bu Angharad Rhys yn ‘cwiltio fel chi’n mynd’ gyda dosbarth arall. Diolch i’r tiwtoriaid!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf