Cystadlaethau Crefft a Choginio Gŵyl Fai 2019

Bu cystadlu brwd yng Ngŵyl Fai Merched y Wawr eleni. Dyma ychydig o luniau a chanlyniadau o gystadlaethau y Crefft a Choginio.

Addurn ar gyfer Top/Brig y Goeden Nadolig

1af: Helen Thomas, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

2il: Ceri Ll Jones, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

2il: Ceri Ll Jones, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

3ydd: Eleri Wyn Williams, Cangen Carno, Maldwyn Powys

3ydd: Llinos Roberts, Cangen Henllan, Colwyn

Eitem wedi ei Grosio

1af: Penny Hughes, Cangen Caerdydd, Y De Ddwyrain

2il: Ann Jones, Cangen Eigiau, Aberconwy

3ydd: Beti Davies, Cangen Abergorlech, Caerfyrddin

3ydd: Ceri Lloyd Jones, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

Eitem mewn Piws/Pinc neu Piws a Phinc

1af: Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Colwyn

2il: Grace Birt, Cangen Abertawe, Gorllewin Morgannwg

3ydd: Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Colwyn

Losin – Ffrwythau Marsipan

1af: Margaret Williams, Cangen Abernant, Caerfyrddin

2il: Bethan Picton Davies, Cangen Ffynnongroes, Penfro

3ydd: Bethan Picton Davies, Cangen Ffynnongroes, Penfro

3ydd: Llinos Roberts, Cangen Henllan, Colwyn

Diolch yn fawr i Eirian Humphreys am feirniadu’r holl gystadlaethau!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf