Cystadlaethau Merched y Wawr yn Sioe Llanelwedd

Llongyfarchiadau i Gorllewin Morgannwg ar ddod yn Gyntaf, Colwyn yn Ail a Ceredigion yn Drydydd yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas.

Rhanbarth Gorllewin Morgannwg a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas

Rhanbarth Gorllewin Morgannwg a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas

Llongyfarchiadau mawr i’r rhai a fu yn gosod y blodau yn y babell arddwriaethol. Y cyntaf yn mynd i Faldwyn Powys, yr ail i Colwyn a’r drydedd wobr i Glyn Maelor. Diolch hefyd i Fwyngloddiau Aur Dolaucothi am wobr arbennig i Gill o Falwyn.

Cystadleuaeth Gosod Blodau 'Dathlu'r Aur'- Rhanbarth Maldwyn oedd yn fuddugol

Cystadleuaeth Gosod Blodau ‘Dathlu’r Aur’- Rhanbarth Maldwyn oedd yn fuddugol

Stondin Merched y Wawr yn Sioe Frenhinol Cymru

Stondin Merched y Wawr yn Sioe Frenhinol Cymru

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf