Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Cafwyd dau ddiwrnod prysur dros ben ar stondin Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf, ac eleni eto roedd dros 150 o eitemau o safon uchel yng nghystadlaethau Merched y Wawr.

Dathlu'r Aur - 1af Janet Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

Dathlu’r Aur – 1af Janet Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

Dathlu'r Aur - 2il - Mary Lewis, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys

Dathlu’r Aur – 2il – Mary Lewis, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys

Dathlu'r Aur - 3ydd Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

Dathlu’r Aur – 3ydd Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

Dathlu'r Aur- Clod uchel - Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Dathlu’r Aur- Clod Uchel – Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Cracyr neu Cracyrs Nadolig - 1af - Bet Thomas, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn

Cracyr neu Cracyrs Nadolig – 1af – Bet Thomas, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn

Cracyr neu cracyrs Nadolig - 2il - Cathy Irons, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cracyr neu cracyrs Nadolig – 2il – Cathy Irons, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cracyr neu Cracyrs Nadolig - 3ydd - Margaret Morgan, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Cracyr neu Cracyrs Nadolig – 3ydd – Margaret Morgan, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Tylluan neu Gwdihw - 1af - Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn

Tylluan neu Gwdihw – 1af – Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng - 2il - Bethanne Williams, Cangen Llanrug, Rhanbarth Arfon

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – 2il – Bethanne Williams, Cangen Llanrug, Rhanbarth Arfon

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng - 3ydd - Linda Jones, Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – 3ydd – Linda Jones, Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng - Clod Uchel - Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – Clod Uchel – Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Byntins - 1af - Aeres James, Cangen Tredraeth, Rhanbarth Penfro

Byntins – 1af – Aeres James, Cangen Tredraeth, Rhanbarth Penfro

Byntins - 2il - Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Byntins – 2il – Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Byntins - 3ydd - Llinos Jones, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

Byntins – 3ydd – Llinos Jones, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

Byntins - Clod Uchel - Ceinwen Evans, Cangen yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion

Byntins – Clod Uchel – Ceinwen Evans, Cangen yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion

Bur Branwen ac Alaw yn brysur yn cyfweld aelodau Merched y Wawr ar gyfer Prosiect Treftadaeth Dathlu'r Aur.

Bur Branwen ac Alaw yn brysur yn cyfweld aelodau Merched y Wawr ar gyfer Prosiect Treftadaeth Dathlu’r Aur.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf