Cystadlaethau yr Ŵyl Haf Machynlleth 2019

Cystadlaethau Ysgrifenedig Gŵyl Haf MAchynlleth 2019

Prif Seremoni – Tlws Llenyddol Ann Lewis
Thema: Darganfod – (Llenyddiaeth neu farddoniaeth unrhyw ffurf)
Stori Feicro: ‘Cant’ neu ‘Sioe’ neu ‘Y Ganfed Sioe’
Cystadleuaeth a noddir gan Is-Bwyllgor ‘Y Wawr’
Erthygl sy’n addas i gylchgrawn ‘Y Wawr’ – Thema: Merched
Dyddiad Cau Ebrill 1af

Cystadlaethau yr Ŵyl Haf 2019
Crefft – Addurn ar gyfer top y Goeden Nadolig
Crefft – Eitem wedi ei grosio
Crefft – Eitem mewn piws/pinc NEU piws a phinc
Coginio – Losin – ffrwythau Marsipan
Dod a’r eitemau ar y dydd a chofrestru yn y Gampfa

Cystadlaethau Adloniant
Sgets – Darganfod
Cyflwyniad neu Barti Llefaru – Canfed Sioe
(Nid oes rheidrwydd i’r cyflwyniad fod am ganfed Sioe Llanelwedd)
Cofrestru yn Swyddfa Merched y Wawr 1af o Fai

 

Cofiwch gystadlu a phob lwc!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf