Dathlu diwylliant Cymru yn Nhŷ Gwydyr

Fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain, derbyniwyd gwahoddiad oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS a Gweinidogion Cymru Guto Bebb AS a’r Arglwydd Bourne i ymuno ȃ nhw i ddathlu diwylliant Cymru mewn digwyddiad arbennig yn Nhŷ Gwydyr. Bu Haf Roberts, Ysgrifennydd Cenedlaethol a Gwyneth Griffiths, Trysorydd Cenedlaethol yn cynrychioli Merched y Wawr.

YGwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru  i Guto Bebb, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru gyda Gwyneth, Tryorydd Cenedlaethol Merched y Wawr a Haf Roberts Ysgrifennydd Cenedlaethol Merched y Wawr

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Gwyneth Griffiths, Trysorydd Cenedlaethol Merched y Wawr, Haf Roberts, Ysgrifennydd Cenedlaethol Merched y Wawr  a Guto Bebb, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru yn dathlu diwylliant Cymru mewn digwyddiad arbennig yn Nhŷ Gwydyr

Gwyneth a Haf yn cyflwyno bag a chopi o gylchgrawn Y Wawr i'r Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Gwyneth a Haf yn cyflwyno bag a chopi o gylchgrawn Y Wawr i’r Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Llun o Gôr y Boro oedd yn diddanu

Llun o Gôr y Boro oedd yn diddanu

Gwyneth Griffiths o flaen Tŷ Gwydyr, Whitehall

Gwyneth Griffiths o flaen Tŷ Gwydyr, Whitehall

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf