Digwyddiadau Merched y Wawr Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ynys Môn 2017

Dydd Llun, 7 Awst – Stondin S4C am 1
Cwmni Teledu Orchard a Merched y Wawr ar banel sy’n cael ei gadeirio gan Daloni Metcalf.  Croeso cynnes i bawb

Dydd Llun, 7 Awst – Pafiliwn 4.30 o’r gloch
Seremoni Goroni – Merched y Wawr sy’n cyflwyno’r Goron eleni.

Dydd Mawrth, 8 Awst am 11 ym mhabell Merched y Wawr –
Ymunwch gyda Beca Lyne-Pirkis ag Ynni Clyfar GB i drafod a blasu dulliau gwahanol o goginio sy’n arbed ynni ac arian.

Dydd Mawrth, 8 Awst am 3.00 o’r gloch – Maes D – Parti 50
Cyfle i ddymuno penblwydd hapus iawn i fudiad Merched y Wawr yng nghwmni rhai o’r aelodau lleol gyda bwydydd lleol a Beca Lyne-Pirkis gyda chacen arbennig!

Dydd Mercher, 9 Awst am 12.00 o’r gloch – Cyflwyniad Môn yn Y Pafiliwn
Cyflwyniad arbennig wedi ei lunio gan Marlyn Samuel gan aelodau Merched y Wawr Môn i ddathlu cyfraniad merched i hanes cymru bydd y diweddglo yn uno’r mudiad wrth i gynrychiolwyr o bob rhanbarth ddod i’r llwyfan a phawb yn cydganu anthem y mudiad i ddathlu’r aur.

Dydd Mercher 9 Awst am 5.00 o’r gloch – Dathlu’r Aur yn y Babell Lên
Sandra Morris Jones sy’n croesawi’r cyn lywyddion cenedlaethol a swyddogion prosiect treftadaeth y loteri i’n tywys ar daith hanesyddol a chofiadwy trwy lun ac atgof.

Dydd Iau, 10 Awst am 2.15 o’r gloch – Stondin Y Lle Hanes –
Treftadaeth Môn – Meryl Davies, Alaw Roberts, Margaret Roberts a Tegwen Morris
Fydd yn ein diddanu trwy gyflwyno agweddau ar y Prosiect Treftadaeth a’r cydweithio gyda Chasgliad y Werin.

Dydd Iau 10 Awst 11.00 tan 11.30  Cyflwyniad gan Cymorth Cristnogol ym Mhabell Merched y Wawr

Dydd Gwener 11 Awst  am 11.00 – Rhai o aelodau Merched y Wawr yn cael eu hurddo gan gynnwys Anwen Williams y swyddog Datblygu
Dydd Gwener, 11 Awst am 11.00 o’r gloch – Maes D – Crefft lleol
Ymunwch gyda chriw Merched y Wawr am sesiwn Gelf a Chrefft

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf