Diolch i’r GIG/NHS

🌈Mae Merched y Wawr yn ddiolchgar o waith GIG/NHS Cymru bob amser, ond yn enwedig ar amseroedd fel hyn.🌟
Felly i ddangos ein gwerthfawrogiad rydym yn holi i chi roi yr enfys yma yn eich ffenestri.🌈
Cofiwch yrru lluniau i mewn o’r enfys yn eich ffenest er mwyn creu fideo/clipiau ohonynt!
Mae enfys du a gwyn yma hefyd i chi gael lliwio os ydych yn dymuno.
Daliwch ati i wneud gwaith arbennig.
Arhoswch adref, arhoswch yn saff🏠🏠

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf