Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol – 10/08

🌟Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol🌟

Wel dyma edrych yn ôl am y tro olaf heddiw ar Eisteddfod llynedd yn Llanrwst.

Dewch yn ôl am 11 i gael clywed gan Sandra Morris Jones fydd yn cloi’r Eisteddfod Rhithiol eleni.

https://youtu.be/aH0hjS1NXtI
Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol
 
Wel dyma ni ddiwedd yr Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol!
https://youtu.be/nmuLsA-v9K8
 
Dyma ychydig o eiriau gan Sandra Morris Jones i gloi.
 
Gobeithio welwn i chi flwyddyn nesaf yn Nhregaron!
 
Tan hynny cadw’ch yn saff!
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf