Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol – 2010

馃専Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol馃専

Dyma Eirlys Morgan yn ein croesawu i’r Eisteddfod Rhithiol eleni!

Dewch yn 么l am 10 i gael cip olwg yn 么l ar 2010.

https://youtu.be/m4GeHyWkxXU

 

 

 

Croeso i Eisteddfod Rhithiol Merched y Wawr.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Heddiw rydym yn edrych yn 么l ar yr Eisteddfod ym Mlaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd yn 2010.

Cliciwch yma – https://youtu.be/tFQ0Ugko4Ko

Pwy ydych chi’n adnabod yma?

#steddfodAmGen#eisteddfod2020#eisteddfodgenedlaethol

Cofiwch lenwi ein holiadur arferion darllen isod:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/HoliadurArferionDarllen

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf