Eisteddfod yr Urdd 2019

Dyma flas o brysurdeb stondin Merched y Wawr yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd. Diolch i’r holl Staff a Swyddogion yn ogystal a’r holl wirfoddolwyr am y gwaith drwy gydol yr wythnos.

Meirwen Lloyd a Anni Llŷn yn y gornel ‘Uwchgylchu’ ar y stondin

Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd

Jessica Davies, y model a’r flogiwr

Daeth yr Aelod Seneddol, Alun Cairns i’r stondin am baned

David Roberts oedd yn rhan o’r gyfres FFIT Cymru ar S4C

Eluned Morgan, Aelod Cynulliad

Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr a Llywyddion Anrhydeddus yr Ŵyl sef Emyr Edwards, Alun Guy a Gwilym Roberts

Gaynor Jones, Llywydd Anrhydeddus Eisteddfod yr Urdd 2019 yn ymweld â’r stondin

   

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf