Ffair Aeaf 2018 – Coeden Nadolig

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth creu Coeden Nadolig.

Daeth Dilys Ann Richards o gangen Pen-y-bont ar Ogwr yn 1af

Yn 2il, daeth Mim Roberts (Aelod Unigol)

Ac yn 3ydd, Olwen Jones o gangen Rhydymain

Cafodd Llinos Devonald o Landudoch ganmoliaeth uchel am ei choeden hefyd!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf