Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau.

Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig!

Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il

A Anwen Hughes o gangen Carmel ddaeth yn 3ydd

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf