Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!

Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af. Llongyfarchiadau!

Yn 2il, daeth Anwen Hughes o gangen Prestatyn

Ac yn 3ydd, Bethan Picton Davies o gangen Ffynnongroes

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf