Ffair Aeaf

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf:

Cystadleuaeth Coginio – Pot o jam unrhyw ffrwyth (gellir addurno’r pot)
1af   Dilys Roberts, Cangen Llandudoch, Rhanbarth Penfro
2il    Elliw Haf Davies, Cangen Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd  Olive Marks, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng)
1af   Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn
2il   Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
3ydd  Sally Rees, Cangen Y Bryniau, Rhanbarth Ceredigion

Cystadleuaeth Crefft – Aur Thus a Myrr (unrhyw gyfrwng)
1af  Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn
2il  Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
3ydd  Bethane Williams, Cangen Llanrug, Rhanbarth Arfon

Cystadleuaeth Crefft – Calendr Adfent
1af  Dilys Ann Richards, Cangen Pen-y-bont ar Ogwr, Rhanbarth Y De-Ddwyrain
2il  Mim Roberts, Aelod Unigol
3ydd  Eirwen Robinson, Cangen Bro Gronw, Rhanbarth Caerfyrddin

Cystadleuaeth Crefft - Aur, Thus a Myrr (unrhyw gyfrwng)

Cystadleuaeth Crefft – Aur, Thus a Myrr (unrhyw gyfrwng)

Cystadleuaeth Crefft - Robin Goch (unrhyw gyfrwng) - 1af

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng) – 1af

Cystadleuaeth Crefft - Robin Goch (unrhyw gyfrwng) - 2il

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng) – 2il

Cystadleuaeth Crefft - Robin Goch (unrhyw gyfrwng) - 3ydd

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng) – 3ydd

Cystadleuaeth Crefft - Calendr Adfent (unrhyw gyfrwng)

Cystadleuaeth Crefft – Calendr Adfent (unrhyw gyfrwng)

Cystadleuaeth Pot o Jam unrhyw ffrwyth (gellir addurno'r pot)

Cystadleuaeth Pot o Jam unrhyw ffrwyth (gellir addurno’r pot)

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf