Fideo y Dydd a Erthygl y Dydd – 14/11

📸Fideo y Dydd
Dyma fideo o griw cangen Capel Garmon yn mynd ar deithiau cerdded Y Gromlech mis Awst, Rhiwlas mis Medi a mynydd Garthmyn mis Hydref. Bydd fideo arall yfory yn dangos gweddill y lluniau.
https://youtu.be/EDNlG9m-GgI
📜Erthygl y Dydd
Dyma i chi erthygl ‘Wrth ercwhyn fy ngwely’ gan Rhianwen Huws Roberts, cyn lywydd cenedlaethol.
Daw o rifyn 162 Y Wawr – Gwanwyn 2009.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf