GOHIRIO DIGWYDDIADAU MERCHED Y WAWR

Annwyl Aelodau
Rydym yn sylweddoli ei bod yn amser pryderus iawn i bawb o fewn ein cymunedau ar hyn o bryd. Rydym wedi penderfynu gohirio neu ganslo pob digwyddiad Cenedlaethol tan fis Mehefin (o leiaf). Felly mae hyn yn golygu y byddwn yn ail drefnu;-
Cwrs Crefft y De, Cinio Llywydd y De a Chinio Llywydd y Gogledd ac Ymarferion Côr Hwyliog yr Eisteddfod ar ôl i’r firws glirio o’n cymunedau.
Rydym wedi penderfynu Canslo Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon Merched y Wawr am eleni.
Gofynnwn i bawb sydd am ddod i’r Penwythnos Preswyl fel preswylwyr barhau i ddanfon eu ffurflenni cofrestru a blaendal. Byddwn yn eich ad-dalu os na fydd yn bosibl i ni gynnal y digwyddiad ym mis Medi.
Gofynnwn yn garedig i bob un ohonoch i barhau i fod yn ffrindiau da i’ch gilydd, gan gadw mewn cyswllt ar y ffôn ac os ydych ar y cyfryngau cymdeithasol danfonwch ambell neges. Mae croeso i chi ffonio y swyddfa yn Aberystwyth os ydych yn unig neu eisiau rhannu eich pryderon. Rydym fel un teulu mawr yma i gefnogi ein gilydd.

Tegwen Morris – Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf