GOHIRIO DIGWYDDIADAU

❗️❗️Gohirio Digwyddiadau❗️❗️
Yn dilyn cyngor rydym yn anffodus wedi dod i’r penderfyniad y byddwn yn gohirio Cwrs Crefft y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron a Chinio Llywydd y De yng Ngwesty Nantyffin tan yn hwyrach yn y flwyddyn.
Fe fydd pawb sydd wedi cofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad yn medru mynychu y digwyddiadau pan fyddant yn cael ei ail-drefnu.
Ymddiheuriadau am hyn ond roedd aelodau yn teithio o bob rhanbarth ar draws De Cymru i fynychu a roedd yna dipyn o ofid am oblygiadau meddygol y firws Corona.
Mae croeso i chi ffonio y swyddfa os hoffech sgwrs.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf