Gorwelion Godidog

Mae Merched y Wawr yn ddiolchgar iawn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro am gydweithio gyda ni eleni yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Fel y gwyddoch; Sir Benfro sydd yn noddi y Sioe eleni, ac mae yna griw hwyliog iawn wedi bod yn brysur yn paratoi arddangosfa ar y thema “Na i blastig” a bydd y 13 o ranbarthau ar draws Cymru yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas ar y thema “Yr Arfordir”

Yn y babell flodau ein thema yw “Llwybrau” ac fe fydd Y Parc Cenedlaethol yn cyflwyno llun arbennig i’r gosodiad buddugol yn y gystadleuaeth hon. Dywedodd Tegwen Morris o Ferched y Wawr “Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i’r Parc Cenedlaethol yn Sir Benfro am y rhodd hyfryd, fe fydd y fuddugwraig wrth ei bodd, dwi yn sicr, diolch eto”

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf