Gwobr Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae pleidleisio bellach ar agor i ddewis enillydd ar gyfer y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg gyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig mewn gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n darparu gofal rhagorol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i bleidleisio am y gweithiwr gofal y credant ddylai gael ei goroni’n enillydd y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg gyntaf.

Mae’r bleidlais ar agor tan y 30ain o Orffennaf

Pleidleisiwch nawr

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf