Gwobrwyo Cystadleuaeth Lfyfr Lloffion

Cynhaliwyd seremoni byr i wobrwyo’r gystadleuaeth llyfr lloffion yn y Ffair Aeaf.  Roedd y safon yn uchel iawn gyda 40 wedi ymgeisio. Diolch i Wasg Y Lolfa am noddi’r gystadleuaeth.
Dyma’r canlyniadau:

1af:
Cangen Bryncroes, Rhanbarth Dwyfor

Cydradd 2il:
Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
Cangen Golan, Rhanbarth Dwyfor

Cydradd 3ydd:
Cangen Hendygwyn ar Daf,  Rhanbarth Caerfyrddin
Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd  Rhanbarth
Glyn Maelor a Changen Ffynnongroes Rhanbarth Penfro

Cymeradwyaeth Uchel:
Cangen Betws-y-Coed, Rhanbarth Aberconwy
Cangen Llanddarog, Rhanbarth Caerfyrddin
Cangen Abertawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor
Cangen Pwllheli, Rhanbarth Dwyfor

Aelodau Cangen Bryncroes, Dwyfor a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Llyfr Lloffion gyda Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr

Aelodau Cangen Bryncroes, Dwyfor a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Llyfr Lloffion gyda Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr

Buddugwyr y Llyfrau Llofion

Buddugwyr y Llyfrau Llofion

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf